Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Những hình ảnh gian hàng tỉnh Bắc Giang tiêu biểu trong tuần hàng “Made in Vietnam - Tinh hoa Việt Nam”

Sự kiện “Made in Vietnam - Tinh hoa Việt Nam” được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của các sản phẩm được làm nên bởi đôi bàn tay Việt với chất lượng hàng đầu, mang trong mình hàm lượng văn hóa, trí tuệ, bản sắc dân tộc.