Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Mời tham dự Hội chợ Thủy sản quốc tế Busan BISFE 2019

Hội chợ Thủy sản quốc tế Busan BISFE là hội chợ chuyên ngành thủy sản lớn nhất Hàn Quốc và nằm trong top 3 khu vực châu Á. Hội chợ BISFE được tổ chức hàng năm, liên tục từ năm 2008 và BISFE 2019 là hội chợ lần thứ 11.