Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Mời tham gia Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, tỉnh An Giang

Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh An Giang năm 2020, do Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang thực hiện,