Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Bắc Giang tăng cường huy động người Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển kênh phân phối hàng Việt Nam

Ngày 25 tháng 2 năm 2021 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành công văn số 677/UBND-NgV về việc tăng cường huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài.