Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 11/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 11/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 10/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 10/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 09/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 09/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 08/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 08/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 07/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 07/2023 Sửa

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 06/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 06/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 05/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 05/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 04/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 04/2023

Xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc, những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý

Năm 2023, sau khi dịch covid-19 đã cơ bản được khống chế, Trung quốc đã mở các cửa khẩu biên giới với Việt Nam để nhập xuất khẩu hàng hóa. Theo đó hàng hóa nông sản Việt Nam đã có thể thông thương với Trung Quốc, đây là thị trường lớn cho hàng hóa nông sản của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 03/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 03/2023
Trang 1 trong 4 1 2 3 4 > >>
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
410 Gian hàng Đã tham gia
987 Sản phẩm được trưng bày
22196017
Lượt truy cập