Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 01/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 01/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 04/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 04/2023

Xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc, những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý

Năm 2023, sau khi dịch covid-19 đã cơ bản được khống chế, Trung quốc đã mở các cửa khẩu biên giới với Việt Nam để nhập xuất khẩu hàng hóa. Theo đó hàng hóa nông sản Việt Nam đã có thể thông thương với Trung Quốc, đây là thị trường lớn cho hàng hóa nông sản của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 03/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 03/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 02/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 02/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 02/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 02/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 01/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 01/2023

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 03/2022

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 03/2022

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 02/2022

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 02/2022

Quy định nhập khẩu hàng hóa của thị trường EU

Ngày 24/3/2021, EU ban hành quy định (EU) 2021/405 đưa ra danh sách các nước thứ ba hoặc khu vực được phép nhập cảnh vào EU đối với một số động vật và hàng hóa nhất định dành cho tiêu dùng của con người của theo quy định (EU) 2017/625 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu.
Trang 1 trong 4 1 2 3 4 > >>
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
400 Gian hàng Đã tham gia
979 Sản phẩm được trưng bày
21513503
Lượt truy cập