Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Luật và quy định của Hàn Quốc đối với thực phẩm nhập khẩu

Thương vụ Hàn Quốc xin cung cấp một số thông tin liên quan đến luật và quy định của Hàn Quốc đối với thực phẩm nhập khẩu để quý doanh nghiệp quan tâm tham khảo.

QUY ĐỊNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU, RÀO CẢN THƯƠNG MẠI, KỸ THUẬT TẠI HÀN QUỐC

Để các mặt hàng trái cây tươi được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc, cơ quan chức năng của Việt Nam (Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) phải làm việc trực tiếp với Cơ quan Kiểm dịch Động Thực vật (QIA), Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc thông qua một quy trình gồm 8 bước, trong đó có những yêu cầu cụ thể về các biện pháp xử lý đối với trái cây tươi để loại bỏ các loài sâu bệnh có thể tồn tại trong các loại trái cây tươi này. Cho đến nay, mới chỉ có 2 loại trái cây tươi được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc là thanh long và xoài. Trên thực tế, để hoàn tất quy trình 8 bước này mất thời gian khoảng từ 4 - 5 năm cho mỗi loại trái cây tươi. Do không đủ nguồn lực nên hiện nay hai bên đang thực hiện cách tiếp cận làm từng loại trái cây một theo thứ tự ưu tiên. Danh sách thứ tự ưu tiên xử lý theo quy trình này, đề nghị Quý Vụ tham khảo với Cục Bảo vệ Thực vật.

QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HÀN QUỐC

Hàn Quốc đã áp dụng hệ thống PLS đối với các loại hạt, quả hạch và trái cây nhiệt đới từ cuối năm 2016; từ ngày 1/1/2019 đã áp dụng PLS cho tất cả các loại nông sản nhập khẩu vào Hàn Quốc (ngoại trừ 110 loại nông sản được quản lý theo tiêu chuẩn thảo dược).
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
410 Gian hàng Đã tham gia
987 Sản phẩm được trưng bày
22073795
Lượt truy cập