Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Chổi chít Tân Yên/Tan Yen Sweeping Broom
Chổi chít Tân Yên/Tan Yen Sweeping Broom
Xem toàn màn hình

1. Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tân Yên

Địa chỉ: thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.878.215

2. Ban Quản lý làng nghề

Địa chỉ: xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ông: Nguyễn Hoài Muôn - Giám đốc HTX tiểu thủ công nghiệp thương binh xã Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang. 

Điện thoại: 01699.253.786

 

1. Office of Economy & Infrastructure of Tan Yen District
Address: Cao Thuong Town, Tan Yen District, Bac Giang
Tel: 02403.878.215

 

2. trade village' management
Address: Viet Lap Village, Tan Yen District, Bac Giang Province
Mr. Nguyen Hoai Muon - The head of a co-operative, Viet Lap Village, Tan Yen District, Bac Giang Province
Tel: 01699.253.786

Giá bán : Liên hệ
Mô tả
Description

Chổi chít

  Làng nghề chổi chít Nội Hạc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang có từ rất lâu, hiện có 73 hộ, sản lượng 400.000 chiếc/năm. Sản phẩm làng nghề khá đa dạng tùy theo giá thành mỗi chiếc chổi giao buôn có giá trung bình từ 25.000 - 60.000 đồng.

           Làng nghề chổi chít Nội Hạc đã được UBND tỉnh Bắc Giang công nhận là một trong sáu làng nghề mới của tỉnh năm 2014 tại Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 30/9/2014.

*Thị trường tiêu thụ: Các tỉnh phía Bắc