Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp – xu hướng tất yếu của thời kỳ hội nhập

Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp do đô thị hóa, do biến đổi khí hậu trong khi quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi chất lượng nông sản cao, cùng với dân số tăng nên nhu cầu lương thực trở thành thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Để tiếp tục phát huy những thành quả đã có, tỉnh Bắc Giang đang hướng tới phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, mang lại lợi ích toàn diện về cả kinh tế và môi trường sinh thái.

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỂN TỬ NĂM 2023

Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 gồm 8 chương, 53 điều có một số điểm mới so với luật hiện hành, trong đó có nhiều chính sách mới nổi bật giúp công nhận giao dịch điện tử sẽ có giá trị tương đương và có thể sử dụng thay thế giao dịch truyền thống.

Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngày 05/7/2023, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về Thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, hoạt động đào tạo bồi dưỡng và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số cơ quan, đơn vị chứ có sự thống nhất nhận thức chung về chuyển đổi số, chưa phân biệt rõ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyể đổi số. Để hiểu rõ hơn, sau đây là 17 điểm khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số:

Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Toàn tỉnh Bắc Giang có 5 huyện là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ là: Lục Nam, Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Yên Thế và Sơn Động.

Nâng cao hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Là nội dung hoạt động khuyến công trọng tâm, được triển khai tổ chức thực hiện nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ nhằm mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên thị trường.

Bắc Giang thành lập cụm công nghiệp (CCN) Hương Sơn 2

Ngày 16/5/2023 UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định thành lập cụm công nghiệp (CCN) Hương Sơn 2 tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2023-2025

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-BCT về việc ban hành tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023-2025.

Xuất khẩu nông sản tiểu ngạch và những rủi ro cần biết

Hiện nay, các cơ quan quản lý nhà nước luôn khuyến nghị đến các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu chuyển nhanh, mạnh sang xuất khẩu “chính ngạch” và tiến tới dừng xuất khẩu theo hình thức “tiểu ngạch”.

Ga Kép - Ga đường sắt liên vận quốc tế tại Bắc Giang

Ngày 19/01/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định cho phép Ga Kép, tỉnh Bắc Giang được khai thác hoạt động liên vận quốc tế. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ khai trương hoạt động liên vận quốc tế bằng đường sắt tại Ga Kép vào ngày 18/02/2023.
Trang 1 trong 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
400 Gian hàng Đã tham gia
979 Sản phẩm được trưng bày
21513534
Lượt truy cập