Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Tìm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chống dịch 

Tìm kiếm các nhà cung cấp sản phẩm phục vụ chống dịch . .
Tìm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chống dịch

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston tìm kiếm các nhà cung cấp có uy tín các sản phẩm cho phòng chống dịch bao gồm đồ bảo hộ, sát khuẩn, thuôc men sau: (xem file đính kèm)
Doanh nghiệp nào có khả năng cung cấp đề nghị liên lạc với chi nhánh thương vụ tại địa chỉ:

houston@moit.gov.vn; linhtt@moit.gov.vn

 

Tải file đính kèm
1 file
 Danh-muc-hang-hoa-c2Cbm
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston

385 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
310 Gian hàng Đã tham gia
547 Sản phẩm được trưng bày
17740550
Lượt truy cập