Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Mời tham dự Hội nghị quốc tế ngành hàng nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp tại Lào Cai năm 2022 

Ngày 14/11/2022, Sở Công thương Bắc Giang nhận công văn số 1967/SCT-XNK về việc tham dự Hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương trực tuyến và trực tiếp năm 2022 tại Lao Cai
Mời tham dự Hội nghị quốc tế ngành hàng nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp tại Lào Cai năm 2022

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị quốc tế ngành hàng nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp tại Lào Cai năm 2022  cụ thể như sau:

1. Qui mô: 260 đại biểu 

2. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 21-22/11/2022

3. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, 086 đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

4. Nội dung chính:

* Ngày 21/11/2022: Hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương trực tuyến và trực tiếp năm 2022  - Phiên thứ nhất

* Ngày 22/11/2022: Hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương trực tuyến và trực tiếp năm 2022  - Phiên thứ hai

5. Ngành hàng mục tiêu: Hàng hóa có thế mạnh xuất nhập khẩu  

6. Đối tượng tham gia: Là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất khẩu những sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu, cung ứng dịch vụ logictics của Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm đối tác tiêu thụ và cung ứng hàng hóa, dịch vụ và các doanh nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc, các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam và của Trung Quốc.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi đăng ký tham gia chương trình về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai theo mẫu đính kèm.

Hồ sơ đăng ký đề nghị các đơn vị gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai trước ngày 19/11/2022.

Địa chỉ: Khu thương mại Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0214.3830327  -  Fax: 0214.3830003.

Người liên hệ: Ông Hoàng Anh Tuấn. Điện thoại: 0919.160.984./.

 

51 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
366 Gian hàng Đã tham gia
813 Sản phẩm được trưng bày
20269305
Lượt truy cập