Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Gạo nếp cái Hoa Vàng Thái Sơn/Thai Son Hoa Vang sticky rice
Gạo nếp cái Hoa Vàng Thái Sơn
Xem toàn màn hình
Xem toàn màn hình

1. Phòng Nông nghiệp huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ: thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0988.127.054- Phạm Duy Trung- Phó trưởng phòng

 

2. Hội sản xuất và tiêu thụ nếp cái hoa vàng Thái Sơn,

Địa chỉ: xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Ông: Nguyễn Văn Mỳ - Hội trưởng.

Điện thoại: 01697.040.401

 

1. Agriculture Division of  Hiep Hoa Province
Address: Thang Town, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Tel :0988.127.054 - Mr Pham Duy Trung - Deputy manager

2.Production and consumption association of yellow glutinous rice

Address: Thai Son Ward, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Mr. Nguyen Van My - Chairman
Tel: 01697.040.401

Giá bán : Liên hệ
Mô tả
Description

Gạo nếp cái Hoa Vàng Thái Sơn

Nếp cái hoa vàng Thái Sơn được trồng ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hạt gạo tròn, dẻo, thơm ngon. Với diện tích gieo cấy 50 ha lúa nếp cái hoa vàng trên cánh đồng mẫu lớn, cho sản lượng 179 tấn/năm và huyện Hiệp Hòa có thể nâng sản lượng khoảng 220 tấn/năm. Thời gian thu hoạch Nếp cái hoa vàng Thái Sơn khoảng tháng 11 (dương lịch) trong năm

 

Ngày 13/01/2016, Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học & Công nghệ đã công nhận Nếp cái hoa vàng Thái Sơn đạt nhãn hiệu tập thể.

 

*Thị trường tiêu thụ: Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên…