Gian trưng bày các sản phẩm của huyện Lục Ngạn, Bắc Giang trong khuôn khổ hội nghi

 
                      Gian hàng trưng bày các sản phẩm của huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang
 
 
 
 

 

                         Trung tâm KC&XTTM Bắc Giang - Tổng hợp