Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Hợp tác xã nông nghiệp Thùy Dương
1 sản phẩm
0349489884
Thôn Minh Phượng, Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang
bachthimen@gmail.com
Đang cập nhập...

Hiện toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 25 ha sen lấy củ, trồng tập trung tại xã Xuân Phú và Hương Gián (cùng huyện Yên Dũng). Do nhu cầu thị trường tăng mạnh nên đầu năm nay, HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Bảo Ngọc và HTX Thủy Dương đã mở rộng diện tích trồng với tổng diện tích hơn 10,8 ha. Các diện tích này cũng đang cho thu hoạch chủ yếu với 2 loại giống: Sen hương và sen ngọt (còn gọi là sen cao sản).

Danh sách sản phẩm