Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ V - năm 2018: Nhiều giải pháp tháo “nút thắt” cho ngành Công Thương 

Sáng ngày 02/8, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ V - năm 2018 đã diễn ra với sự tham dự của đại diện 28 Sở Công Thương các địa phương nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển, thống nhất các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ ngành Công Thương.
Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ V - năm 2018: Nhiều giải pháp tháo “nút thắt” cho ngành Công Thương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của ngành Công Thương khu vực phía Bắc, để đánh giá kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh của toàn ngành năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; tạo điều kiện để Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, đề xuất các giải pháp phối hợp, liên kết khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương và đề xuất, tham mưu với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 (giá so sánh năm 2010) toàn khu vực đạt 3.397,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 của khu vực ước đạt 1.772,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2017, toàn khu vực đã thực hiện 659 đề án khuyến công, trong đó khuyến công quốc gia 127 đề án, khuyến công địa phương 532 đề án. Tổng kinh phí thực hiện 128,925 tỷ đồng, trong đó khuyến công quốc gia 56,161 tỷ đồng, khuyến công địa phương 72,764 tỷ đồng. Một số tỉnh, thành phố có nguồn kinh phí khuyến công cao như: Hà Nội (18,92 tỷ đồng), Phú Thọ (8,05 tỷ đồng), Thanh Hóa (6,427 tỷ đồng), Nghệ An (6,1 tỷ đồng), Thái Nguyên (4,866 tỷ đồng);...

Năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của 28 tỉnh, thành phố đạt 105,2 tỷ USD, tăng 23,6% so với năm 2016, chiếm 49,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Các địa phương đạt kim ngạch xuất khẩu ở mức cao (trên 10 tỷ USD) là: Bắc Ninh 29,8 tỷ, chiếm 28,37%; Thái Nguyên 22,9 tỷ, chiếm 21,83%; Hà Nội 11,7 tỷ, chiếm 11,19% tổng kim ngạch xuất khẩu của vùng...

Mục tiêu kế hoạch đến cuối năm 2018 của toàn khu vực phía Bắc đạt giá trị sản xuất công nghiệp 2.103 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu đạt 881 ngàn tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 60 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm 2017.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ cho rằng: "Ngành Công Thương thời gian qua đã góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh Nghệ An. Tỉnh cũng chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh đạt thứ hạng khá. Tuy nhiên, các dự án đầu tư lớn, công nghiệp chế biến nông sản chất lượng cao còn hạn chế, các nguồn vốn đầu tư vào cụm công nghiệp, khu công nghiệp chưa cao, xuất khẩu chỉ mới chủ yếu là gia công sơ chế, môi trường ở các khu công nghiệp chưa tốt. Cần sự hỗ trợ của ngành Công Thương để phối hợp cùng nhau liên kết, sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới khoa học công nghệ, kiên kết tỉnh, liên kết vùng cùng nhau phát triển…".

Cũng tại hội nghị, đại diện các địa phương, Sở Công Thương Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Bắc Giang… đã trình bày tham luận về các nội dung: Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững; định hướng phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn dịch vụ; giải pháp tăng trưởng xuất khẩu, thương mại điện tử trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương...

Đối với các đề xuất, kiến nghị của đại diện các Sở Công Thương, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ như: Vụ Kế hoạch, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Xăng dầu, Cục Công nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại đã trực tiếp giải đáp và đối thoại.

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đánh giá cao những kết quả đạt được về sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại mà 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã đạt được thời gian qua. Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chung của toàn ngành, làm tiền đề triển khai kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương quan tâm triển khai, thực hiện với những nội dung cụ thể:

Triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của chính phủ về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh.

Hoàn thành cơ chế, chính sách, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại; tháo gỡ khó khăn tại các khu, cụm công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn.

Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi đầu tư công nghiệp theo chiều sâu, các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ; tăng cường thu hút xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại dịch vụ trên địa bàn.

Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu; tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức đào tạo về lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời, phải nắm bắt nhu cầu tìm hiểu của các doanh nghiệp tại địa phương để phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến có hiệu quả đối với các doanh nghiệp…

(Theo https://kinhtetrunguong.vn)

843 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
286 Gian hàng Đã tham gia
497 Sản phẩm được trưng bày
15612277
Lượt truy cập