Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

BÁO CÁO THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI 

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 6/2021
BÁO CÁO THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI

           Một số thông tin đáng lưu ý trong báo cáo: Tình hình Quốc tế và trong nước; Thông tin chính sách; Một số hoạt động phục vụ thuận lợi hóa thương mại; Hoạt đông thuận lợi hóa thương mại tại một số địa phương; Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đến xuất nhập khẩu nông sản của Việt Nam; ...

       Chi tiết báo cáo Quý độc giả xem tệp đính kèm.

 Báo cáo T6 Bắc Giang.rar
168 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
351 Gian hàng Đã tham gia
724 Sản phẩm được trưng bày
19089758
Lượt truy cập